Rörelse & skapande online

När det yttre livsrummet krymper är det lätt att även krympa den inre livsrummet. I onlinekursen Livsrummet  gör vi tvärtom. Vi odlar tillit och närvaro, är på platser som ger hopp och mening. Kroppen och skapandet är en sådan plats.  I Livsrummet kan vi vara där tillsammans. Online.

I Livsrummet grundar vi oss med övningar i medveten närvaro och lyssnar in oss själva. Vi bjuder upp kroppen i fria och skapande rörelser, använder oss av bildskapande och kreativt skrivande som ett sätt att undersöka och förankra upplevelserna. Inga förkunskaper behövs. Ledord är lekfullhet, lyhördhet och medkänsla med sig själv och andra.

Temat är Sinnen och deras förmåga att förankra oss i nuet. Det är genom våra sinnen som vi tar in omvärlden, som spröt till känslor, förnimmelser och upplevelser i det närvarande ögonblicket.
Hur kan vi öva uppmärksamheten, uppmärksamma detaljer och skiftningar? Hur känns sinnesintrycken i kroppen och rörelsen? Hur hänger känslan av liv och närvaro samman med våra sinnen?

Kursen sänds live via Zoom och varje tillfälle är uppdelad i två 45 minuters pass, med en paus mellan. Du behöver ha eget bildmaterial; oljepastell eller andra kritor/färgpennor och papper, samt en yta där du kan röra dig bekvämt.

Tid:  Måndagar 15/2 och 22/2 . 18 – 20.00  Du kan anmäla dig till det ena eller till båda tillfällena
Kostnad: 250 kr per tillfälle.
Anmälan: Anmäl dig genom att skicka ett mejl till eva@skrivspranget.se
och du får mer info om hur du använder Zoom tjänsten.

Deltagarröst från en annan liknande kurs:

”Nyp mig i armen så jag vet att detta är på riktigt!”
Att allt kan kommunicera med oss var en tanke som blev på riktigt denna dag. En rörelse, en färg, en vattendamm, ett träd, en sten, ett löv… Kroppen fann nya rum av in och uttryck i rörelsen och dansen. Omsorg ”self compassion” i det runda, kraft och riktning i det raka och lekfullhet och fnitter i det vridna… Kanske också en känsla av det omöjligas möjlighet. Så alla fina möten i ögonblicken, som vaggade in mig i en trygghet att våga ge mig hän…  Och hela tiden fanns en ledande hand där som med omsorg ledde oss vidare in i nya äventyr. Så fint, så varmt, så bra… Tack!!!
/EnAnnan