Vill du bearbeta och förändra en aktuell livssituation men känner att orden inte alltid räcker till? Det kan handla om relationsproblem, en livskris, stressymptom, att du tappat lusten och/eller kreativiteten i livet. Kanske vill du bryta ett destruktivt livsmönster eller arbeta med ett för dig aktuellt livstema. Inga förkunskaper behövs.

Uttryckande konstterapi kombinerar samtal med tid för att uttrycka sig i bild, drama, rörelse, musik eller skrivande. Konsten synliggör det osynliga, och sätter ord på upplevelser och erfarenheter. Fokus ligger på själva processen, det som finns här och nu.

Det skapande arbetet bidrar till att upptäcka resurser som ofta överraskar. Samtal och bearbetning har en central plats och den terapeutiska relationen är basen i arbetet.Läs mera på SRUK hemsida (svenska riksförbundet för uttryckande konst och på Expressive Arts hemsida.

Kostnad 775 kr per session (1 timme). För företagare tillkommer moms.