Självutveckling och terapi med samtal, rörelse & skapande

Sitter du fast i gamla vanor, står du vid ett vägval eller behöver du överblick i ditt liv? Vill du bjuda in mer kreativitet och livsglädje i ditt liv? Genom att uppleva dig själv i fria rörelse och skapande får du kontakt med kroppens egen vishet. Du får insikter och upplevelser som kommer från en djupare, kanske omedveten del i dig och som kan hjälpa dig i dina egna livsteman.  Du behöver inte ”kunna” skapa eller dansa – metoderna bygger på att det bara är att göra och att du aldrig kan misslyckas.

Upplägget består av 12 träffar a´45 min
Kostnad 775 kr per träff
Min studio är i Hökarängen, Russinvägen 74 – ingång gaveln

På första träffen får du hjälp med att formulera ditt fokus/vad du vill undersöka.  Jag ger också samtal online, med samma upplägg.