Självutveckling och terapi med samtal, rörelse & skapande

Vill du bjuda in mer kreativitet och livsglädje i ditt liv? Hur kan du lyssna in vad du själv behöver och stå i din egen kraft? Genom att uppleva dig själv i fria rörelse och skapande får du kontakt med kroppens egen vishet. Du får insikter och upplevelser som kommer från en djupare, kanske omedveten del i dig och som kan hjälpa dig i dina egna livsteman.  Du behöver inte ”kunna” skapa eller dansa – metoderna bygger på att det bara är att göra och att du aldrig kan misslyckas.

Fokus ligger på själva processen, det som finns här och nu. Det skapande arbetet bidrar till att upptäcka resurser som ofta överraskar. Samtal och bearbetning har en central plats och den terapeutiska relationen är basen i arbetet.

På första träffen får du hjälp med att formulera ditt fokus/vad du vill undersöka. Vi kommer tillsammans fram till ett upplägg som passar din process.

Jag ger också samtal online, med samma upplägg.

Dans – och uttryckandekonst studio i Hökarängen, Russinvägen 74 (gaveln).